Algemene informatie

.

Stichting Delano Noah

Oudendijk 70

3318 AH DORDRECHT

T. 078 6162436

contact@helpdelano.nl

  @HelpDelano

KvK nummer: 54095964

Bankrekening: Rabobank 1679.86.627

IBAN: NL09 RABO 0167 9866 27 / BIC RABONL2U

Ten name van: Stichting Delano Noah te Dordrecht

De notariële akte van oprichting van de Stichting Delano Noah kan op verzoek toegestuurd / ingezien worden. De notariële akte is op 8 december 2011 opgesteld door notariskantoor Barendse Haase te Dordrecht.