Stichting Delano Noah bereikt het streefbedrag!

Met trots mag ik mededelen dat onze Stichting het streefbedrag heeft bereikt! Wij willen iedereen die heeft gedoneerd en/of zich heeft ingezet voor onze Stichting ontzettend bedanken! Het is indrukwekkend wat de situatie van Delano heeft losgemaakt in zijn omgeving, in Nederland en zelfs daarbuiten. We hebben ons met liefde ingezet, we blijven dat doen en hopen dat de behandeling in Amerika ons brengt waar we allemaal op hopen.

De Stichting zal vanaf nu de nog lopende acties blijven ondersteunen, waarbij de intensiteit langzaam wordt afgebouwd. Zoals notarieel vastgelegd zal een eventueel restant van het ingezamelde bedrag in eerste instantie worden gereserveerd voor eventuele nabehandeling in Amerika en wanneer een nabehandeling door de artsen als niet noodzakelijk wordt geacht en de gezondheidssituatie van Delano voor langere periode stabiel blijft zal het volledige banksaldo van de Stichting worden overgemaakt aan een Stichting die zich inzet voor de genezing van de Neuroblastoom. Alle resterende donaties ondersteunen dus ook een prachtig doel!   

De ontwikkelingen rond Delano en de Stichting blijven te volgen via deze website en mochten we als Stichting lotgenoten kunnen voorzien van informatie dan doen we dat zonder aarzeling.

Iedereen nogmaals ontzettend bedankt!

Ralf Musterd - Voorzitter

Stichting Delano Noah

Onze kanjer Delano is 9 jaar en lijdt aan een zeer agressieve vorm van kinderkanker genaamd Neuroblastoom. Deze ziekte is zeer zeldzaam, slechts 25 kinderen per jaar krijgen in Nederland de diagnose. De overlevingskansen voor kinderen met Neuroblastoom zijn klein. Van de 25 kinderen overleven er uiteindelijk slechts 5.

Inmiddels ondergaat Delano zijn zware chemokuren, die wonderbaarlijk goed aanslaan. De uitslagen zien er goed uit, de artsen in het Sofia Kinderziekenhuis stellen alles in het werk om de Neuroblastoom te overwinnen. Als alles goed gaat, gaat Delano na zijn laatste kuur voor een half jaar naar het Childrens Hospital of Philadelphia voor een behandeling van zes maanden. Er zijn goede resultaten geboekt met deze behandeling en Delano's overlevingskansen zullen flink toenemen wanneer hij deze behandeling ook nog zal ondergaan. De kosten voor de behandeling worden door de verzekering vergoed. De reis- en verblijfkosten in Amerika van zijn ouders en zusje moeten zij zelf bekostigen.

Met familieleden en vrienden hebben wij de Stichting Delano Noah opgericht. Deze Stichting heeft zich ten doel gesteld om financiële middelen te genereren om de kosten te betalen die voortkomen uit de behandeling van Delano in Philadelphia. Daarbij valt te denken aan reiskosten en verblijfskosten van Delano, zijn ouders en zusje. Het geld willen we bijeenbrengen door het organiseren van diverse activiteiten, werven van sponsors en donateurs. 

Helpt u ons Delano te helpen? Alle giften en donaties zijn van harte welkom, hoe groot of klein deze ook zijn! Het rekeningnummer van de stichting is 1679.86.627 (Rabobank)

Wij garanderen u dat uw geld hoe dan ook goed terecht komt. Mocht de reis onverhoopt niet door gaan of blijft er geld over dan komt dat geld ten goede aan een stichting die geld inzamelt voor onderzoek naar Neuroblastoom.

Als tegenprestatie kunnen wij u een vermelding op onze website bieden in de vorm van het plaatsen van uw logo en een link naar uw website.

Heeft u vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen we lichten ons verzoek en ons streven graag toe!